ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.


 


ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. σας ενημερώνει ότι μετά την από 17/11/2014 δημοσίευση του ΦΕΚ 3071/Β/14.11.2014, το οποίο θέτει σε ισχύ την υπ’ αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ισχύουν τα ακόλουθα. Αναλυτικά … >>

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Δράσης "Αντικατάσταση συσημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες"

Σε συνέχεια της έκδοσης του ΦΕΚ Β’ 3071/14.11.2014 σχετικά με τη Δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε. ενημερώνει τους Καταναλωτές φυσικού αερίου, τους ωφελούμενους της Δράσης και τους επαγγελματικούς φορείς του τομέα φυσικού αερίου, σχετικά με την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Δράσης... >>

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε., μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ενημερώνει τους Καταναλωτές φυσικού αερίου, σχετικά με την τροποποίηση των τελών επανασύνδεσης της παροχής, μετά από διακοπή λόγω ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων του Πελάτη ή από άλλη αιτία, σύμφωνα με το Άρθρο 6.4 των Γενικών Όρων Συναλλαγών για τη σύνδεση και παροχή φυσικού αερίου και με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 05 Αυγούστου 2015

>>

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για ευελιξία που επιβάλλουν οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ανακοινώνει ότι από τις 01/07/2015 και με ισχύ έως τις 31/12/2015 την παροχή «ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» σε όσους επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση σύνδεσης και παροχής με το δίκτυο φυσικού αερίου για Κεντρική Θέρμανση - Βιοτεχνική & Επαγγελματική Χρήση.

>>

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης συνεχίζει δυναμικά την πορεία ανάπτυξης που διαγράφει στον Δήμο Θερμαϊκού, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε στην συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Θερμαϊκού κ. Γιάννη Μαυρομάτη και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή & Διευθυντή Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων της Ε.Π.Α Θεσσαλονίκης κ. Λεωνίδα Μπακούρα.

>>


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

27-05-2015

Τη Δευτέρα 25/05/2015 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική ενημέρωση από την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στους σπουδαστές του τμήματος Τεχνικών Εγκαταστάσεων Θέρμανσης Πετρελαίου-Φυσικού Αερίου του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, με τη συμμετοχή εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του τομέα «Διαχείρισης Δικτύων & Άμεσης Επέμβασης» της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης κατόπιν σχετικού αιτήματος του εκπαιδευτικού οργανισμού, στο πλαίσιο της σύνδεσης του μαθήματος με την αγορά εργασίας.

17-03-2015

Σε συνέχεια της έκδοσης του ΦΕΚ Β’ 3071/14.11.2014 για το πρόγραμμα «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες», παρατίθεται κείμενο οδηγιών με συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις όπου συνοψίζονται τα συνήθη ζητήματα που αφορούν την δράση.

Δείτε εδώ όλα τα τελευταία νέα


X